Wolgen Advocatenkantoor

Disclaimer

 

Ondanks de zorg die wij hebben besteed aan de inhoud van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde weergegeven informatie geheel of gedeeltelijk incorrect is.
Elke aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die op enige wijze verband houdt met het gebruik van de op deze site weergegeven informatie dan wel met de eventuele onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen, zij uitdrukkelijk uitgesloten.
Wijzigingen in de inhoud van deze site kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.
Het is niet toegestaan enige content van deze site geheel of gedeeltelijk te publiceren dan wel te verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolgen Advocaten.